Υποστήριξη Συμβολαίου

SUPPORT

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Κάθε Επιχείρηση – ανεξάρτητα από το μέγεθός της – χρειάζεται Τεχνική Υποστήριξη. Εάν σας λείπει το ανθρώπινο δυναμικό ή η τεχνογνωσία για αυτό, μπορούμε να παρέχουμε ευέλικτη, αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη Τεχνική Υποστήριξη, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανεμπόδιστη λειτουργία της υποδομής πληροφορικής σας.

Η PROFIT, με την Υπηρεσία «IT as a Service/IT Outsourcing», παρέχει πλήρεις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής που αντιστοιχούν σε κάθε ανάγκη της Επιχείρησης/Οργανισμού. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τμήμα πληροφορικής αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιοποίηση. Οι μεγαλύτερες Επιχειρήσεις/Οργανισμοί, εστιάζουν στην τεχνολογική πρόοδο της επιχείρησης και δεν χάνουν χρόνο σε καθημερινές λειτουργίες υποστήριξης.

Τεχνική Υποστήριξη

Τυχόν μη προγραμματισμένες παύσεις στην ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων ή στη μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο σταματούν τη λειτουργία της ομάδας και αυξάνουν δραματικά τον προϋπολογισμό συντήρησης της πληροφορικής. Με τα Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης και τα πακέτα Προπληρωμένων Ωρών Τεχνικής Υποστήριξης, η υποδομή πληροφορικής παρακολουθείται και ελέγχεται τακτικά με αξιοπιστία, έτσι ώστε να παραμένει υγιής και να συνεχίζει να υποστηρίζει τον οργανισμό σας.

Προσφέρουμε ευέλικτα σχέδια τεχνικής υποστήριξης που μπορούν να καλύψουν διάφορες ανάγκες, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός σας για Τεχνική Υποστήριξη παραμένει συγκεκριμένος και υπό έλεγχο.

Τι προσφέρουμε

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής και συστημάτων
  • Προσδιορίστε τομείς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού προτάσεων
  • Προγραμματισμός λύσεων πληροφορικής με βάση τις ατομικές ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Εισαγωγή διαδικασιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της βέλτιστης χρήσης υποδομών και συστημάτων
 • Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών
  • Εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
  • Αναβάθμιση και συντήρηση συστημάτων και υποδομών
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Μετεγκατάσταση εξοπλισμού
  • Προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων
 • Συμβάσεις συντήρησης
  • Έχοντας επίγνωση της σημασίας της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή, η PROFIT δίνει έμφαση στην προληπτική συντήρηση και την κατάλληλη υποστήριξή του
  • Αναλαμβάνουμε την καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας σας, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη δημιουργίας τμήματος πληροφορικής
  • Δεσμευόμαστε για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων σας μέσω Συμβάσεων Υποστήριξης και χρόνων απόκρισης που βασίζονται σε SLA
 • Λειτουργική Υποστήριξη – Εξωτερική ανάθεση IT
  • Στις επιχειρήσεις που χρειάζονται καθημερινή διαχείριση συστημάτων, προσφέρουμε εξειδικευμένους μηχανικούς πλήρους απασχόλησης που εργάζονται στον χώρο των πελατών, με σύμβαση σταθερής διάρκειας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

Έχουμε προγράμματα τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένα σε κάθε επιχείρηση/οργανισμό. Τα Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης παρέχουν ένα αξιόπιστο και υποστηρικτικό περιβάλλον αξίας για την υποδομή πληροφορικής κάθε πελάτη. Αποτελούνται από μια σειρά τεχνικών υπηρεσιών και προληπτικής συντήρησης που μπορούν να ταιριάζουν σε κάθε σύγχρονη Επιχείρηση/ Οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους. Δημιουργούν ένα σταθμισμένο κόστος για την Επιχείρηση/Οργανισμό χωρίς απρόβλεπτα έξοδα και έξοδα στήριξης. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν έκπτωση έως και 40% από τα έξοδα των Υπηρεσιών Υποστήριξης που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας.

 • Συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης – απευθύνονται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με τουλάχιστον 5 θέσεις εργασίας που έχουν ήδη επενδύσει σε πληροφορική/ ψηφιοποίηση και οι οποίες έχουν ανάγκη ανταπόκρισης σε τεχνική υποστήριξη, προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση και σωστή διαμόρφωση του εξοπλισμού τους.
  • Basic – Περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών)
  • Extended – Περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών)
  • Full – Περιλαμβάνει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 9 το πρωί έως 9 το βράδυ τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες
 • Πακέτα τεχνικής υποστήριξης προπληρωμένων ωρών – απευθύνονται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που έχουν ήδη επενδύσει στην ψηφιοποίηση και απαιτούν ανταπόκριση σε τεχνική υποστήριξη, προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση και σωστή διαμόρφωση για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού τους. Τα Πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης Προπληρωμένων Ωρών είναι:
  • Πακέτο 5 ωρών – δεν περιλαμβάνεται έκπτωση
  • Πακέτο 10 ωρών – προσφέρει έκπτωση 5%
  • Πακέτο 30 ωρών – προσφέρει έκπτωση 10%
  • Πακέτο 50 ωρών – προσφέρει έκπτωση 12%
 • Βασική Τεχνική Υποστήριξη – απευθύνεται σε επιχειρήσεις με 1 – 5 θέσεις εργασίας, με ή χωρίς διακομιστή, με μικρή έκθεση στην ψηφιοποίηση και μικρές απαιτήσεις σε χρόνους απόκρισης. Η χρέωση για βασική τεχνική υποστήριξη βασίζεται σε ωριαίες χρεώσεις για την υπηρεσία.
 

Μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη με 3 διαφορετικούς τρόπους

 • Τηλεφωνικά – σε περιπτώσεις απλών εργασιών που μπορούν να επιλυθούν από τους τεχνικούς της εταιρείας μας
 • Απομακρυσμένα – περίπου το 70% των περιπτώσεων που απαιτούν τη συμμετοχή μας μπορούν να επιλυθούν εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα την ελάχιστη διακοπή της εργασίας σας, την αποδοτικότητα κόστους και την ικανοποίηση των πελατών
  • για απομακρυσμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ο χρόνος χρέωσης ισούται με τον πραγματικό χρόνο απομακρυσμένης σύνδεσης, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 15 λεπτά.
 • Επιτόπου – σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλος εφικτός τρόπος επίλυσης του προβλήματος, ένας εκπαιδευμένος τεχνικός αποστέλλεται στον χώρο σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και σας επιτρέπει να επιστρέψετε στις τυπικές επιχειρηματικές διαδικασίες.
  • Για επιτόπιες επισκέψεις ενός τεχνικού, ο χρόνος χρέωσης ξεκινά με την είσοδο του τεχνικού στον χώρο. Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης είναι 2 ώρες.
TICKETS

PROFIT Ticketing

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα ticket στο σύστημά μας μέσω α. ενός τηλεφωνήματος στο 210 6843372 (επιλέξτε το τεχνικό τμήμα) ή β. ενός email στη διεύθυνση supportnow@profit.gr. Και στις δύο περιπτώσεις θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του λογισμικού παρακολούθησης προβλημάτων Jira που ενημερώνει σχετικά με τη σωστή λήψη και τυχόν πρόοδο στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο